Sosyal Ağlarda Biz :

Online Hızlı Okuma Testi

TÜRKİYE'DE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ


Bugün iktisadi faaliyetlerin artarak önemli bir kısmının kayıt dışı ekonomide gerçekleştirildiği hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Kayıt dışı ekonominin hacmi son 30 yıl içinde özellikle az gelişmiş ve gelişmiş ekonomiler olmak üzere bütün dünya ekonomisinde önemli bir boyuta ulaşmıştır. Bir ekonomide kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün doğru olarak tahmini, o ekonomide doğru ve güvenilir mali ve parasal politikalar oluşturabilmek ve bu politikaların uygulamada etkinliklerini artırmak için zorunludur. Doğası gereği, kayıt dışı ekonomiyi kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Her iki ekonomide birbiriyle iç içe girmiştir. Bu nedenle uygulamada kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü belirlemek için bazı tahmin metotlarından faydalanılmaktadır. Kayıt dışı ekonomiyi hesaplamak için kullanılan çok sayıda tahmin yöntemi bulunduğu için yapılan hesaplamalar, kullanılan yönteme ve ülkeden ülkeye genellikle çok büyük farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada 1971-2000 döneminde Türkiye'de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü tahmin edilmiştir. Bu bölümde, kayıt dışı ekonomi kavramı ve kayıt dışı ekonominin nedenleri ve ekonomik performans üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Okuma hızınızı ölçmek için "BAŞLAT" düğmesine tıkladıktan sonra metni okumaya başlayın.
Okumayı bitirdiğinizde "BİTİR" düğmesine tıklayın.