Sosyal Ağlarda Biz :

Çağrışım

ÇAĞRIŞIM

Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatmasıdır.

Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girince ötekini de bilince çekmesi olayıdır.

Verilen resimler ile ilgili doğru çağrışımlar, karşılaştırmalar kurabilmek hafıza ,muhakeme ,dikkat , analiz, sentez yapabilme becerimizi geliştirmektedir.

Örnek Soru